รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

School ID School Name ระดับ หมายเหตุ
ม.ต้น ม.ปลาย
nrru0001 โรงเรียนบ้านทับช้าง /
nrru0002 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ /
nrru0003 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชานุสรรค์) /
nrru0004 โรงเรียนอ่างห้วยยาง /
nrru0005 โรงเรียนประชาสามัคคี /
nrru0006 โรงเรียนบ้านดอนหวาย /
nrru0007 โรงเรียนเหล่าพิทายาคม /
nrru0008 โรงเรียนบ้านจอหอ /
nrru0009 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ / /
nrru0010 โรงเรียนกรรเกราพิทยาคม /
nrru0011 โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) /
nrru0012 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว /
nrru0013 โรงเรียนพุทไธสง /
nrru0014 โรงเรียนยเนใหญ่พิทยาคม /
nrru0015 โรงเรียนบ้านไขยมงคล /
nrru0016 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย /
nrru0017 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ /
nrru0018 โรงเรียนบถญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 /
nrru0019 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) /
nrru0020 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า /
nrru0021 โรวเรียนหนองตะลุมปุ๊ก /
nrru0022 โรงเรียนบ้านหนองพวงใหญ่ /
nrru0023 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 / /
nrru0024 โรงเรียนบุญวัฒนา /
nrru0025 โรงเรียนครบุรี /
nrru0026 สพฐ. นม. เขต1 / /
nrru0027 โรงเรียนดงพลอง /
nrru0028 โรงเรียนห้วยเสลา /
nrru0029 โรงเรียนดอกกระทิงศรีษะช้าง /
nrru0030 โรงเรียนบ้านหนองปรู /
nrru0031 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) /
nrru0032 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ /
nrru0033 โรงเรียนบ้านพะไล /
nrru0034 โรงเรียนสวนหมอน /
nrru0035 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ /
nrru0036 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม /
nrru0037 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ /
nrru0038 โรงเรียนสุรนารีวิทยา /
nrru0039 สพฐ. นม. เขต 7 / /
nrru0040 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว /
nrru0041 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ /
nrru0042 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว /
nrru0043 โรงเรียนบ้านดงหลบ /
nrru0044 โรงเรียนบ้านดงหลบ /
nrru0045 โรงเรียนบ้านดงหลบ /
nrru0046 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา /
nrru0047 โรงเรียนบ้านจาน /
nrru0048 โรงเรียนบ้านตาเสาะ /
nrru0049 โรงเรียนบ้านระเริง /
nrru0050 โรงเรียนบ้านระเริง / /
nrru0051 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 / /
nrru0052 เทศบาลตำบลหนองแวง / /
nrru0053 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 / /
nrru0054 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น /
nrru0055 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /
nrru0056 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) /
nrru0057 โรงเรียนห้วยเสลา / /
nrru0058 โรงเรียนโนนค่าวิทยา /

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>