Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560

icon grad

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครแบบออนไลน์  >> ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  >> 11 มกราคม 2561

สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)   >> 13 มกราคม 2561

สอบภาษาอังกฤษ ETGA (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่สมัครสอบ ETGA)  >> 14 มกราคม 2561

ประกาศผลการสอบ  >> 23 มกราคม 2561

รายงานตัวและปฐมนิเทศ  >> 27 มกราคม 2561

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาโท)  >> 28 มกราคม 2561

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560  >> 3 กุมภาพันธ์ 2561

== อ่านรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ ==

== สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ ==