Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

EDO

 

 

             สำหรับนักศึกษา

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) พ.ศ. 2560

 

=== คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ===

 

 

 

           สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงการใช้งานสื่อEnglish Discoveries Online

 

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ี 1 

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 2

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 3

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 4

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 5