Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
1 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 93
2 รับสมัครผู้เข้าประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช 197
3 เย็นเย็น Gen ใหม่ ชวนน้องจัดกิจกรรมใจอาสา 87
4 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 190
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 285
6 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 228
7 สถาบันภาษา เปิดสอบ TOEIC / TOEFL ITP / HSK / IELTS IDP 119
8 รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ 86
9 ลงทะเบียนระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 88
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 248

Page 1 of 22