หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ข่าวจากโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์สร้างกุศล ถวายบุญ สร้างรูปเหมือน หลวงปู่เสาร์ ติสปัญโญ

รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ ติสปัญโญ

       ด้วยคณะกรรมการวัดกุดเวียนรวมทั้ง อุบาสกอุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกับ ชาวอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด พระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมศีลาจารย์ (หลวงปู่เสาร์ ติสปัญโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็ก และอดีตเจ้าอาวาสวัดกุดเวียนอายุ 97 ปีพรรษา77 ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2555 ณ.เมรุชั่วคราว วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในการนี้ทางคณะกรรมการได้มีกำหนดจัดสร้างรูปปั้นหล่อหลวงปู่เสาร์ ติสปัญโญ เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับสักการบูชา ของประชาชน และ ศิษยานุศิษย์ ซึ่งโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำและให้อาจารย์อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา และทีมงาน เป็นประติมากรผู้รับผิดชอบสำหรับโครงการนี้ ในการนี้ ฯพณฯสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ได้เข้าเยี่ยมชมโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์สถานที่ในการจัดสร้างในครั้งนี้อีกด้วย


ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554   โดย
อ่าน 1,036 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank