หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


“ทัศนศิลป์โคราชจัดงานศิลปะ เพื่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2”

         โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดงานโครงการบริจาคเงินเพื่อห้องสมุดศิลปะ ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะของศิลปินในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ศ.ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ศิลปไทย) ดร.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์ศักชัย อุทธิโท นายกสมาคมศิลปินอีสาน นอกจากนี้ยังมีผลงานจากศิลปินอิสระ คณาจารย์ นักวิชาการด้านทัศนศิลป์จากหลากหลายสถาบันการศึกษา รวมทั้ง ผศ.ดร.สามารถ จับโจร และ อาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับเงินรายได้จากการบริจาคและการจัดจำหน่ายผลงานจะนำไปจัดซื้อหนังสือศิลปะเข้าห้องสมุดศิลปะเพื่อความรู้สู่ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่ชื่นชอบในผลงานศิลปะได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น แต่เนื่องจากห้องสมุดยังขาดแคลนหนังสือศิลปะที่จะใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าเฉพาะด้าน แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเติมเต็มและบูรณาการการศึกษาของโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทางโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมประมูลผลงานศิลปะ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีกำหนดการจัดงานดังต่อไปนี้

 

กำหนดการ “โครงการบริจาคเงินเพื่อห้องสมุดศิลปะความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2”
ณ หอศิลป์จินตนาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

       วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
              ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร ๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

         
เวลา ๑๘.๐๐ น.          ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชน
เวลา ๑๙.๐๐ น.          นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม      ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
เวลา ๑๙.๓๐ น.          ดนตรีบรรเลง vcdประกอบเพลง “ก้าวย่างทางศิลปะของโปรแกรมวิชา       ทัศนศิลป์”       
เวลา ๑๙.๔๕ น.          ผศ.ดร.สามารถจับโจร กล่าวความสำคัญของห้องสมุดศิลปะเพื่อความรู้สู่ชุมชน        และนายวนัด อ่างสุวรรณ ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ กล่าวรายงาน          วัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี 
เวลา ๑๙.๕๕ น.          ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้จำนวน       ๒๐,๐๐๐ บาท จาก แอร์อุดร จำกัด และบริษัท ๔๐๗ พัฒนา จำกัด         
เวลา ๒๐.๐๐ น.          ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อห้องสมุด  ศิลปะความรู้สู่ชุมชน
เวลา ๒๐.๑๐ น.          ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์มอบผลงานศิลปะของ ผศ.ดร.สามารถ จับโจร         ให้เป็นที่ระลึกที่ระลึกแก่ประธานพิธี
เวลา ๒๐.๑๕ น.          เริ่มการประมูลผลงาน 
เวลา ๒๒.๓๐ น.          ปิดงาน 

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556   โดย
อ่าน 2,133 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank