ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 ข่าวทุน กยศ.

ประกาศให้นักศึกษามาแก้ไขเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กรอ. และ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วน)
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์ กรณีขอลงนามเป็นกรณีพิเศษ
รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่(กยศ.และกรอ.)  
ประกาศรายชื่อแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  
ปฏิทินการส่งแบบคำขอกู้/ยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน (รอบพิเศษ)  
ปฏิทินการบริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557 (รอบ 2)  
ประกาศกำหนดลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ กยศ. และ กรอ. ภาคปกติและภาคกศ.ปช.  
ประกาศ รายชื่อและลำดับที่ ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ที่ขอลงนามกรณีพิเศษ
ย้ายที่ทำการงานทุนและแนะแนว  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศตัดสิทธิ์นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศให้นักศึกษาช่วยงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...รายงานตัว...  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2557  
การสมัครขอรับทุนการศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2557  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ทุน กยศ. งวดที่ 32-34 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ทุน กยศ. งวดที่ 5-17 และทุน กรอ. งวดที่ 6-9  
รายชื่อนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกป่า  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/54 ง.52 ภาคเรียนที่ 1/56 ง.28-31 ภาคเรียนที่ 2/56 ง.27 ภาคเรียนที่ 3/56 ง.9 ภาคเรียนที่ 1/57 ง. 3 และ กรอ. ประจำ  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1-6 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 9  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-20 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 27  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 งวดที่ 1  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมดงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556