ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 ข่าวทุน กยศ.

ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ..! รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินและรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  
++ประกาศ++ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2556 (รอบ 2)  
ประกาศ ตัดสิทธิ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556  
ประกาศ !!! ลงนามนามแบบยืนยันฯ กยศ. และ กรอ. (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันฯ กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำขอกู้และลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสส่งเบิกก่อนสิ้นเดือน  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2556  
กำหนดวันสัมภาษณ์ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนคณะกรรมการฯ) ประจำปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2555  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย สำหรับนักศึกษาภาค ปกติประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/56 กยศ. งวดที่ 1-17 และ กรอ. งวดที่ 1-7  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2555 งวดที่ 1 (รอบ 3) และ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-5 (รอบ 3) , งวดที่ 6-7  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-7 (รอบ 3) งวดที่ 8-15 (รอบ 2) และงวดที่ 16-17  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเรียน กยศ. (กลุ่มแก้ไขสัญญา) ประจำปีการศึกษา 2551 - 2555  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-15  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/56 งวดที่ 1-5 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 1-7 (รอบ 2) และ งวดที่ 8-15  
รายชื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 กยศ. งวดที่ 1-7 และ กรอ. งวดที่ 1-5  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมดงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556