ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 ข่าวทุน กยศ.

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปี 1 เข้าใหม่ที่ต้องการกู้ กรอ.  
ประกาศนักศึกษาที่รายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาดำเนินการแก้ไขแบบคำขอกู้และแบบยืนยันค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2557  
test ลงข่าว  
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสำหรับผู้กู้ กรอ. ประจำภาคเรียนที 1/2558  
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสำหรับผู้กู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที 1/2558  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องติดต่อลงนามแบบยืนยนค่าเล่าเรียน และนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาค กศ.ปช.)  
นักศึกษาที่มายื่นบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม Olympic Day วันที่ 20 มิถุนายน 2558ให้มาติดต่อที่งานทุนภายในที่ 5 มิถุนายน 2558  
ให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ(กรอ.) ทั้งผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา, ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ เข้ามาดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมโดยในการเก็บชั่วโมงกิจกรรมให้  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน  
ให้นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่ห้องงานทุนด่วน  
รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคเรียนที่3/2557  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
ปฏิทินการดำเนินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
ช่องทางติดตามข่าวงานทุนและแนะแนว  
นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ที่ขอลงนามกรณีพิเศษ  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืน กยศ. ในภาคเรียนที่ 1/2556 (กลุ่มแก้ไขสัญญา) , กยศ. และ กรอ. 1/2557  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ทุน กยศ. งวดที่ 32-34 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ทุน กยศ. งวดที่ 5-17 และทุน กรอ. งวดที่ 6-9  
รายชื่อนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกป่า  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/54 ง.52 ภาคเรียนที่ 1/56 ง.28-31 ภาคเรียนที่ 2/56 ง.27 ภาคเรียนที่ 3/56 ง.9 ภาคเรียนที่ 1/57 ง. 3 และ กรอ. ประจำ  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1-6 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 9  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 1-20 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 27  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมดงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556