ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 งานแนะแนว

รับสมัครโครงการราชภัฏเสริมโอกาศประจำภาคเรียนที่ 3 /2557  

โครงการาชภัฏเสริมโอกาส ภาคเรียนที่ 2/2557
   ใบสมัครโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557


โครงการาชภัฏเสริมโอกาส ภาคเรียนที่ 1/2557
    ใบเบิกนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
    ข้อปฏิบัติในในเบิกเงินค่าตอบแทนจากการทำงาน
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
   สถานที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
   ใบสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

โครงการาชภัฏเสริมโอกาส ภาคเรียนที่ 3/2556  

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาแก้ไขใบเบิก ประจำเดือน มิถุนายน 2557     
   ใบขอลาออกจากโครงการราชภัฏเสริมโอกาส
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 (รับเพิ่มเติม)
   ใบสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 (รับเพิ่มเติม)
    ใบลงเวลาประจำวัน((ใบลงเวลาปฏิบัติงานจริง)) 3/2556
   ใบเบิกนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส  ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
   ใบสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556

 
โครงการาชภัฏเสริมโอกาส ภาคเรียนที่ 2/2556

     ประกาศรายชื่อแก้ไขใบเบิกประจำเดือน มกราคม 2557
     ประกาศให้นักศึกษาส่งเบิกตามปกติ
     ประกาศให้นักศึกษาส่งเบิกก่อนสิ้นเดือน
     นักศึกษา<a href="javasc
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556