ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 ข่าวทุน กยศ.


ประกาศ

ด้วยงานทุนและแนะแนว ได้ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษากลุ่มสำรองเงินจ่าย

คืนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่บัญชีถูกปิด

จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการเปิดสมุดบัญชีกรุงศรีฯ เล่มใหม่

พร้อมกับส่งสำเนาสมุดบัญชี มายังงานทุนฯ ด่วน 

บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 4ก.ค.53 นี้เท่านั้น

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

 


วันที่ 2 กรกฎาคม 2553   โดย Administrator
อ่าน 2,711 ครั้งงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556