ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหม่ ม. ราชภัฏนครราชสีมา และรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สําเร็จ การศึกษาของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร