ถาม - ตอบ
ผู้จัดทำ


อโศก

ชื่ออื่น : โสก  อโศกวัด  อโศกน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica L.
ชื่อวงศ์ : วงศ์ถั่ว (LEGUMINOSAE)

ช่วงที่ดอกหอม : ตลอดวัน
ช่วงที่ดอกบาน :
มกราคม - กุมภาพันธ์


ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 10 - 20 เมตร 
  กิ่งก้านสาขามาก  แตกเป็นพุ่ม  ใบประกอบแบบ
  ขนนก  ดอกออกเป็นช่อๆ คล้ายดอกเข็ม
  สีเหลืองหรือสีส้ม  เกสรเพศผู้ยาว

 

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด  ปลูกลงแปลงกลางแจ้งหรือร่มรำไร
ทนน้ำท่วมได้ดี
การใช้ประโยชน์ : ไม้ประดับ  ดอกบำรุงธาตุ  แก้ไอ  ขับเสมหะ