ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธันวาคม 2562) ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

   *** ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกในการเข้าร่วมตักบาตร รณรงค์การใช้ถุงผ้า ตะกร้า ใส่สิ่งของมาร่วมตักบาตร งดจัดชุดตักบาตรใส่ถุงพลาสติกผูกโบว์ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ***

การแต่งกาย:ชุดสุภาพ สำหรับท่านที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ท่านละ 1 เล่ม (มีจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1020