ห้องสมุด ชวนเรียนรู้ความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ปี 3

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปี 3ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ

   ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางสำนักได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ต้นกล้วย ใบตอง และดอกไม้ ไว้สำหรับแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2312