งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส 1/2564 ย้อนหลัง

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อนักศึกษาดูวีดิโอปฐมนิเทศจบให้สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 538 ครั้ง