งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คู่มือนักศึกษา

คู่มือสำหรับนักศึกษา
ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

การดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564


ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 


ขั้นตอนที่ 2 ปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำขอกู้ยืมเงินและแจ้งความประสงค์กู้ยืม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลการยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ

ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้
ให้นักศึกษารอติดตามประกาศเพิ่มเติม


 

วันที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ Admin-II