1. กลับหน้าหลัก

แบบการโอนเงิน

ชื่อ “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หน่วยพัฒนาครู ม.มหาวิทยาลัยราชถัฏนครราชสีมา

รหัส 1430114800000”  เลขที่ 419-1-76585-6  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

และส่งสำเนาการโอนเงินกลับทาง  e-mail: g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th