1. กลับหน้าหลัก

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนให้รู้ แสวงหาความรู้เป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning” รุ่นที่ 001

01.09.61-02.09.61