ราชภัฏโคราช เปิดตัวไดโนเสาร์โคราช กินเนื้อสายพันธุ์ใหม่ขนาดใหญ่ของโลก

   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไดโนเสาร์โคราชกินเนื้อสายพันธุ์ใหม่ขนาดใหญ่ของโลก:นักล่าแห่งสยาม ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และเพื่อยกย่องให้เกียรติในการตั้งชื่อไดโนเสาร์ชนิดใหม่ “สยามแรปเตอร์ สุวัจน์ติ” แก่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย โดยมี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว
   พร้อมด้วย ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ ผู้วิจัย และ Prof. Dr.Yoichi Azuma ผู้อำนวยการพิเศษพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมนำเสนอต่อสื่อมวลชนและผู้สนใจ จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการไดโนพาร์ค ต่อด้วยพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อุทยานธรณีโคราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อุทยานธรณีโคราช ร่วมกับ 13 ชุมชนท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราชต้นแบบในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) และองค์กรสื่อมวลชน

   สยามแรปเตอร์ สุวัจน์ติ หรือ Siamraptor suwati ค้นพบจากแหล่งขุดค้นบ้านสะพานหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งชื่อสกุลตามชื่อเดิมของประเทศไทย (สยาม) อันหมายรวมถึง “นักล่าแห่งสยาม” และตั้งชื่อชนิดเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์และวิจัยฟอสซิลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ตลอด 25 ปี คำว่า “สยามแรปเตอร์” มาจากการศึกษา ค้นคว้า จากฟอสซิลรวมทั้งสิ้น 22 ชิ้น ประกอบด้วย ชิ้นส่วนกะโหลก กระดูกขากรรไกรบน-ล่าง กระดูกคอ กระดูกหลัง กระดูกหาง กระดูกสะโพก กระดูกขาหลัง กรงเล็บ กระดูกนิ้วเท้า ซึ่งคาดว่ามาจากสยามแรปเตอร์ไม่ต่ำกว่า 4 ตัว สยามแรปเตอร์ จัดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อสกุลใหม่และชนิดใหม่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการศึกษามา มีขนาดยาวไม่ต่ำกว่า 8 เมตร คำนวณจากชิ้นส่วนกระดูกขากรรไกรล่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จัดอยู่ในสายวิวัฒนาการของพวกอัลโลซอรอยเดีย ในไดโนเสาร์จำพวกคาร์คาโรดอนโตซอเรียน จากการอธิบายลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง ร่วมกับการวิเคราะห์ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม สยามแรปเตอร์ จัดอยู่ในจำพวกไดโนเสาร์กินเนื้อฟันฉลามที่มีความเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นหลักฐานว่า ไดโนเสาร์กินเนื้อฟันฉลามได้มีการกระจายตัวในทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสตอนต้น หรือเมื่อประมาณ 115 ล้านปีก่อน