ราชภัฏโคราช ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

   วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงาน


   กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มี พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร เป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม "The Green Museum" ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ โดยรอบบริเวณลานธรรม เรือนโคราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และ KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สีเขียว ที่มีบรรยากาศของสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม