พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 63

ครั้งหนึ่งในชีวิต ราชภัฏโคราช จัดอย่างยิ่งใหญ่ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 63 

   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับราชพฤกษ์ ช่อที่ 97 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา