ราชภัฏโคราช แสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี ในหลวงรัชกาลที่ 10

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการถวายราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10 การแสดงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสดงเทิดพระเกียรติ โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปิดท้ายด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ราชภัฏจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

การจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 อันเป็นการรวมใจพสกนิกรชาวราชภัฏนครราชสีมา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน พร้อมทั้งถือเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ได้ทำความดีร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม