สมกับตำแหน่ง นักศึกษาคณะวิทย์ และคณะครุศาสตร์ คว้ามงกุฎดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ปี 62

   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 NRRU FRESHY BOY &GIRLS 2019 ภายใต้แนวคิด “Korat Society” ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงเปิดตัวดาว-เดือนทั้ง 6 คณะ ในชุดโชว์ตัวคอนเซ็ปต์ “Korat Society” ชมการแสดงความสามารถพิเศษและตอบคำถาม เพื่อเฟ้นหานักศึกษาชาย-หญิง ผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
   ซึ่งผลปรากฎว่านักศึกษาที่สามารถคว้าตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวสาวิตรี มุ่งปั้นกลาง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาที่คว้าตำแหน่งเดือนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายธนาธิป บัวเทศ นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการชมมินิคอนเสิร์ตจากวง Klear ซึ่งการประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถผ่านการคัดเลือกดาว-เดือนจากทั้ง 6 คณะ มาแสดงความสามารถบนเวทีของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน