กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบความห่วงใยให้แก่ 3 สถานสงเคราะห์

   วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยบุคลากรจิตอาสา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ดังนี้

   1. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
   2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
   3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

   • ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล (แบบใช้เท้าเหยียบ) ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแอลกอฮอลล์เจล และทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหน้ากากผ้า พร้อม Face Shield ที่ได้จัดทำโดยนักศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   • โดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้มงวดในการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์เจล ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และให้ปฏิบัติตาม Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในสถานะการณ์ New Normal:ความปกติในรูปแบบใหม่ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ

   • ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นอย่างเต็มความภาคภูมิ และแสดงให้เห็นว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่เคียงข้างท้องถิ่น ร่วมฟันฝ่าทุกวิกฤติไปกับชุมชน