ม.ราชภัฏโคราช อัญเชิญโล่พระราชทานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ มอบแก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองโล่ต่อครึ่งปีหลัง

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 51 มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองโล่พระราชทานต่ออีก 6 เดือน เมื่อวันที่ี่ 24 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานอัญเชิญโล่พระราชทานมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบโล่พระราชทาน พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

   การจัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯครั้งที่ 51 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยเสมอกัน ที่คะแนน 0:0 ทำให้ได้ครองโล่พระราชทานร่วมกันมหาวิทยาลัยละ
6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ครองโล่พระราชทานก่อน 6 เดือนแรก และได้อัญเชิญโล่มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองโล่พระราชทานต่ออีก 6 เดือนหลัง ต่อจากนั้นเมื่อครบกำหนด 1 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 52 ซึ่งกำหนดการจัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง