น้องๆ ปี1 และปี3 สามารถรับชุดเฟรชชี่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป