ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ รอบขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวผ่านระบบได้ที่ http://entrance.nrru.ac.th 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

--------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ภาคปกติ รอบขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวผ่านระบบได้ที่ 
http://entrance.nrru.ac.th 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

----------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวผ่านระบบได้ที่ 
http://entrance.nrru.ac.th
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี


#หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์