นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2561

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง  นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2561


===คลิกอ่านรายละเอียด ===