พิธีไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
เวลา 07.30-12.00 น.
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแต่งกาย

   -นักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 เข้าใหม่ สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
   -ผู้นำนักศึกษาสวมสูทมหาวิทยาลัย