ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ และรับชุดเฟรชชี่พร้อมเครื่องหมายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)