กิจกรรม Live Tutoring พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล

สำหรับนักศึกษา NRRU ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา