ประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงผู้กู้ กยศ. และ กรอ. เกี่ยวกับการหักเงินเดือนเพื่อเป็นการชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดยจะเริ่มหักตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สนง.ใหญ่) โทร. 09 4212 6250-79 (30 คู่สาย)