ปังๆ...ยกขบวนอิ่มอร่อย..ที่สุดยอดของภาคอีสาน

เชิญพบกับงาน FOOD TRUCK FESTIVAL @KORAT # 1  
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม