พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกเขียว-เหลือง ประจำปีการศึกษา 2562