โครงการจ้างงาน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนด้วยความรู้ และเทคโนโลยี พื้นที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา