เปิดรับสมัครจิตอาสา กล้าทำดี จากพี่สู่น้อง จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าฯ

   ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนนักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Supervisor จิตอาสา กล้าทำดี จากพี่สู่น้อง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า มงคลชีวิต 38 ประการ ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับครูอาจารย์ ณ โรงเรียนศูนย์สอบประจำอำเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมา

   นักศึกษาและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 8 ชั่วโมง รับเสื้อ Supervisor เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมีสิทธิสอบชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท มีสิทธิได้รับเหรียญ Supervisor ดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ โดยสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มรภ.นครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-8496-7520,08-8002-6182 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562