NRRU สู้วิกฤติโควิด เปิดตลาดนัดราชภัฏโคราช ขายสินค้าผ่านออนไลน์ ฟรี !

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการเปิดกลุ่มเฟซบุ๊กซื้อ-ขายสินค้าผ่านออนไลน์ ชื่อกลุ่ม “ตลาดนัดราชภัฏโคราช” เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายสินค้าของท้องถิ่น ชุมชน ในการเป็นมหาวิทยาลัย “ที่พึ่งของท้องถิ่น” เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดจนประชาชนในชุมชนที่สนใจ ได้ติดต่อสื่อสารดำเนินการซื้อ-ขายสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสู้วิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ รวมถึงเป็นกลุ่มที่ช่วยรวบรวมสินค้าและบริการจากร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายรายเก่าและรายใหม่ สร้างรายได้เสริมผ่านออนไลน์ง่าย ๆ ที่บ้าน และนำไปสู่การสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวในอนาคต

   ทั้งนี้ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกลุ่ม โดยผู้สนใจสามารถค้นหาผ่านเฟซบุ๊กของตนเอง คำว่า “ตลาดนัดราชภัฏโคราช” หรือคลิกที่ลิ้งค์ www.facebook.com/groups/551360635786862 ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที (ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย)