ห้าม ให้บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการจัดส่งสินค้า/อาหาร ขึ้นอาคารสำนักงานในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด