ธนาคารโลก ขอเชิญชวนเยาวชน ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมการประกวด

   ธนาคารโลก (WORLD GROUP) ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายใต้หัวข้อ “Thailand Young Artist:Our Country,Our Future” ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร โดยเปิดรับผลงาน จำนวน 3 รุ่น คือ ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ระดับเยาวชนอายุ 13-17 ปี และระดับเยาวชนอายุ 18-24 ปี

   ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.worldbank.org/thailand หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ:WorldBankThailand และ Line:@artcontest สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-8300 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562