ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

   ทั้งนี้ ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลือง หรือ ชุดสุภาพ พร้อมทั้งร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และทางสำนักศิลปะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมท่านละ 1 เล่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1020