ภาษาไทย ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมสืบสานตำนานเพลงโคราช กับศิลปินแห่งชาติ

   สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “สืบสานตำนานบทเพลงโคราช รักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติให้ยั่งยืน” โดย คุณพ่อกำปั่น บ้านแท่น ศิลปินแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคาร 36.02.06