กิจกรรม Smart Start Idea By GSB SMEs Startup ประจำเดือนมิถุนายน2563 ภายใต้โจทย์ .. กลยุทธ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ ปรับใช้ยุค NEW NORMAL