ขอแสดงความยินดีกับ "วงสายแนนลำตะคอง" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   "วงสายแนนลำตะคอง" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัล....."ชนะเลิศ" ในการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน!!!