ราชภัฏโคราช ชวนออกแบบการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ในงาน Creative Tourism and Local Product Fest 2019

ราชภัฏโคราช ชวนออกแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ในงาน Creative Tourism and Local Product Fest 2019

   จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อุทยานธรณีโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ CBT อีสานใต้ ขอเชิญสัมผัสการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 1

   กิจกรรมภายในงานพบกับนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” และกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชนในโคราชจีโอพาร์ค และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน Mobile Application ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:Geo Tourism และ Creative Product:ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ชมการแสดงสุดพิเศษจากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ทองดี หมายเลขโทรศัพท์ 08-8594-8798 หรือผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 09-4291-5307