ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย เสริมกล้ามเนื้อ สร้างสุขภาพที่แข็งแรง ฟรี !!

   ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ในโครงการ NRRU FIT &FUN 2019 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2562 ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 17.30-19.30 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา


   กิจกรรมประกอบด้วย วันอังคาร Aerobic Dance และ Latin/Sexy Dance วันพุธ Aerobic Dance และ Aeroboxing และวันพฤหัสบดี Aerobic Dance และ Dance Exercise ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 34 นอกจากนี้ยังมีการเล่น Yoga ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 34 ซึ่งผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มติดตามข่าวสารและโปรแกรมการออกกำลังกาย ตามภาพที่ปรากฏ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420