ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์ "เทิดไท้พระบารมี องค์มหาวชิราลงกรณ์"