FMS NRRU แถลงข่าวครบรอบ 33 ปี

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการFMS NRRU OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านวิทยาการจัดการราชภัฏนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

   ภายในงานพบกับการแถลงข่าวจัดงานวันสถาปนาคณะ เปิดบ้านวิทยาการจัดการราชภัฏนครราชสีมา และการแสดงเปิดตัวผู้เข้าประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2200