กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

   สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ภายใต้หน้ากากปริศนาตัวละครในวรรณคดีไทย The Mask วรรณคดีไทย และกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

   จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถรับใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ห้อง 36.06.08 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 24 กรกฎาคม 2562