สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช ชวนเติมบุญสร้างกุศล ตักบาตรวันพุธแรก ภาคเรียนที่ 1/62

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ (พุธแรก) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เริ่มในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ


   ทั้งนี้ ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต สำนักศิลปะฯ จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันมอบให้แก่ เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011,1607