มาอบรมทำคลิป กันเถอะ ฟรี !

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมสร้างคลิปอย่างง่ายด้วย smartphone

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00-15.00 ณ สำนักวิทยบริการฯ
ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/lvFY4