นาฏศิลป์ไทย ราชภัฎโคราช ชวนน้องมัธยม ร่วมแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์

   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์ “เทิดไท้พระบารมี องค์มหาวชิราลงกรณ์” ในงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

   นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชุมพล ชะนะมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 หมายเลขโทรศัพท์ 08-6389-2202 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562